Cxense Display

Fikk fagbokprisen 2010

 

Adekvat ernæringsstatus er spesielt viktig for de som vokser og utvikler seg. I de senere år har vi fått ny kunnskap om hvor viktig ernæring og vekst i blant annet fosterliv og spedbarnsalder er for helse senere i livet. Studier viser at det er en sammenheng mellom dårlig fostertilvekst kombinert med rask innhentingsvekst de første leveårene og utvikling av metabolsk syndrom; høyt blodtrykk, redusert glukosetoleranse og økt risiko for kardiovaskulær sykdom i voksen alder. Monitorering av ernæringsstatus, spesielt med tanke på essensielle næringsstoffer, er derfor viktig i livsfaser der det skjer rask vekst.  Anne-Lise Bjørke Monsen skal skrive en lærebok om essensielle næringsstoffer i ulike vekstfaser hos mennesket, og inkludere ny kunnskap om funksjonen av de ulike næringsstoffene og hvordan man best skal kunne monitorere status hos gravide, ammende og barn i ulike aldersgrupper.

Det finnes ikke oppdatert litteratur som tar for seg både behovet for essensielle næringsstoffer og monitorering av ernæringsstatus i ulike vekstfaser. Spesielt er monitorering av ernæringsparametre og klinisk kjemiske endringer knyttet til ulike livsfaser, et nytt felt innenfor medisin, og det finnes lite undervisningsrettet litteratur om dette viktige temaet. Bjørke Monsens bok vil derfor bidra med ny og viktig kunnskap til medisin- og helsefagstudenter som kommer til å jobbe med gravide, ammende og barn i sin framtidige yrkespraksis. 

Bjørke Monsen, som er spesialistutdannet både i pediatri og medisinsk biokjemi, tok sin dr.grad i 2004 på temaet  Metabolic Markers of Cobalamin and Folate Status in a Pediatric Setting. Hun har i mange år arbeidet med problemstillinger knyttet til ernæringsstatus og biokjemisk monitorering hos gravide, ammende og barn og har opparbeidet seg en unik erfaring på feltet. Bjørke Monsen har lang undervisningserfaring av ulike grupper helsefagstudenter, har utgitt en lærebok i pediatri og bidratt med flere kapitler i andre lærebøker. Hun jobber aktivt med forskning på ernæringsstatus hos gravid, ammende og barn og publiserer årlig artikler i internasjonale tidsskrifter om disse emnene.