Finnmarkssykehuset har delovertatt Nye Kirkenes Sykehus

Finnmarkssykehuset HF overtok 6. september størstedelen av kontraktsarbeidene som er utført på det nye sykehuset i Kirkenes av den tyske totalentreprenøren Cadolto Fertiggebäude.

Illustrasjon: Momentum arkitekter

Overtagelsen omfatter plan 2 og 3 i det nye sykehuset, der alle de kliniske funksjonene er lokalisert, med senger, poliklinikker, akuttmottak, operasjonsstuer, laboratorier osv.

Overtagelsen omfatter alt bygningsmessig og teknisk utenom de elektriske anleggene, der det gjenstår en del arbeid med dokumentasjon før disse kan overtas.

I løpet av første halvdel av oktober skal gjenstående arbeid være ferdig, men overtagelsen innebærer at Finnmarkssykehuset nå kan komme i gang med opplæring og forberedelser til innflytting i det nye sykehuset. Allerede mandag 11.september startet sykehuset å ta imot nye møbler, mens mye medisinsk-teknisk utstyr allerede er på plass og klart for testing og kontroll.

Når alt er testet og funnet i orden, blir det avklart om når oppstart av klinisk virksomhet skal skje.

Plan 1 ble overtatt fra Kirkenes Byggservice AS tidligere i sommer.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre

Lagre