Fire tilfeller av dødsfall og alvorlige skader

 

I september 2009 gjennomførte Helsetilsynet tilsyn på sykehuset. Her ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere tre avvik:

-Sykehuset tillater fødsler hvor det er kjent risiko for komplikasjoner for mor og barn, uten at man har tilgang til nødvendig kompetanse.

-Sykehuset har ikke et godt nok internkontrollsystem.

-Fødeavdelingen har ikke etablert et system som sikrer at dokumentasjon av den pasientrettede virksomhet blir ivaretatt fullt ut.

Vestre Viken HF leverte en rapport før jul om hvilke tiltak de hadde gjort i etterkant av tilsynet. Fylkeslegen i Buskerud har foreløpig ikke behandlet denne.

Helgen 23-24. januar mistet en kvinne sitt ufødte barn. Hendelsen kommer til å føyes til en tilsynssak som omfatter flere hendelser og nå er til behandling hos Statens helsetilsyn.