– Flere bør ta influensavaksine

– Vi er bekymret for at så få som 12 prosent blant helsepersonell tar influensavaksine. Vi anbefaler at alt helsepersonell med pasientkontakt tar vaksinen for å beskytte sine pasienter, seg selv og sine nærmeste, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet (Foto: Rebecca Ravneberg)

Bjørn Guldvog leder Pandemi- og epidemikomiteen, som hadde møte i går.

– Først og fremst vil Pandemi- og epidemikomiteen oppfordre både fastleger og helsepersonell i sykehus og kommuner til å sikre at pasienter i risikogruppene får tilbud om og anbefaling om å ta vaksinen. Vi vet at en slik anbefaling fra helsepersonell veier tungt, og fører til at de fleste tar vaksinen, sier Guldvog til Helsedirektoratets nettsider.

Komiteen oppfordrer også alt helsepersonell med pasientkontakt til å ta vaksinen.

– Ansvaret for å tilby vaksinen til ansatte ligger i ledelsen i helseforetak og kommunene. Vaksinasjon av helsepersonell er også viktig i et beredskapshensyn med tanke på kapasitet til å behandle influensasyke, men også for å kunne håndtere andre helsekriser som kan oppstå under et influensautbrudd, understreker Guldvog.

– Vi trenger et felles løft for å sikre at flest mulig får vaksinert seg med den årlige vaksinen, sier Guldvog.

Les mer om saken på nettsidene til Helsedirektoratet


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre