Flere får hjelp mot hjerteflimmer

Rapportering fra de regionale helseforetakene i desember viser at det har vært svært positiv utvikling i tilbudet til pasienter med atrieflimmer.

For å fjerne ventetider for ablasjonsbehandling ved atrieflimmer (hjerteflimmer) ba Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet gjøre en faglig gjennomgang av tilbudet, og Helsedirektoratet anbefalte ventetider på maksimalt seks måneder fra behandlingsindikasjonen foreligger.

På grunnlag av den faglige anbefalingen ba Helseministeren sykehusene om å følge Helsedirektoratets anbefalinger og øke kapasiteten.

Atrieflimmer er en vanlig forekommende hjerterytmeforstyrrelse som kjennetegnes ved kaotisk og ukoordinert sammentrekning av forkamrene i hjertet. Anfallene kan være svært plagsomme med rask og uregelmessig puls. Det er forhøyet fare for hjerneslag.

Helsedirektoratet anslår at omtrent 4 % av de som har hjerterytmeforstyrrelse vil ha nytte av såkalt ablasjonsbehandling. Ablasjonsbehandling skjer ved at kateter innføres i hjertets blodårer og områder med ukontrollert rytmeforstyrrelser svis av slik at anfallene stoppes. For pasienter med denne typen hjerteforstyrrelse er det viktig med forholdsvis rask behandling slik at ikke tilstanden blir kronisk.