Cxense Display

Flere søker helse- og sosialfag

 

Tallene viser at totalt 7461 10. klasse-elever i år har helse- og sosialfag som førstevalg. Det er noe over 500 flere enn i 2008. Andelen som går videre til helsearbeiderfaget på Vg2 har også økt fra 2420 i 2007 til 2810 i år.
Hvis dette holder seg kan vi nå snakke om et trendskifte, sier seniorrådgiver Tonje Thorbjørnsen i Helsedirektoratet. Omsorgssektoren trenger flere tusen nye kompetente medarbeidere hvert eneste år i overskuelig framtid. Når pilene peker så tydelig oppover er det veldig gode nyheter for alle som vil ha behov for hjelp og omsorg.
Vi tror kampanjen, rekrutteringsarbeidet til Aksjon Helsefagarbeider og finanskrisen kan ha bidratt i samme retning. Vi har prøvd å få fram at dette er et svært meningsfylt arbeid for ungdom som ønsker å jobbe med mennesker. Samtidig forsøker vi å bekjempe en del seiglivede myter om dårlige lønns- og arbeidsvilkårene sier Thorbjørnsen.
Om fagutdanningen
Det nye helsearbeiderfaget erstatter fagene omsorgsarbeider og hjelpepleier. Bakgrunnen er at det er nødvendig med ny og spesialisert kompetanse i omsorgssektoren.
Behovene har endret seg vesentlig de siste årene, og ny og avansert behandling og omsorg krever bredere og mer omfattende kompetanse enn tidligere.
Helse- og sosialfag, hvor helsearbeiderfaget er et av programområdene, er den største yrkesfaglige retningen på videregående