Flerspråklige infoskjermer for barn med diabetes

Selv om infoskjermer, såkalte pasientterminaler, ikke kan erstatte pasienters og pårørendes kommunikasjon med helsepersonell, vil de kunne være et godt supplement til å utfylle og bidra til økt trygghet og motivasjon om egen sykdom. Den digitaliserte informasjonen er tilgjengelig på flere språk siden mange av pasientene på sykehuset en fremmedspråklig bakgrunn. Tekstene er derfor oversatt til urdu, somali og engelsk i tillegg til norsk.
Styre egen sykdom

De nye infoskjermene vil gi både pasienter og pårørende muligheten til å nyttiggjøre seg kvalitetssikret informasjon. Det vil bidra til å øke deres forståelse for hva det innebærer å ha diabetes, og ikke minst gjøre dem i stand til å akseptere at dette er en livslang tilstand som innebærer at de selv kan bli i stand til åstyresin egen sykdom og dermed unngå komplikasjoner senere i livet, sier Hans Jacob Bangstad, seksjonsoverlege ved Seksjon for endo- og nefrologi.

Han har samarbeidet med, blant andre, Anne Karin Måløy fra Barnemedisinsk poliklinikk og Hege Linnestad fra Seksjon for likeverdige helsetjenester i prosjektet.
Ifølge Bangstad er god informasjon og opplæring en forutsetning for å kunne redusere akutte komplikasjoner som insulinsjokk, diabeteskoma og alvorlige senkomplikasjoner som for eksempel blindhet, nyresvikt og hjerte-, karsykdommer.
Kvalitetssikret informasjon viktig

Når et barn får stilt diagnosen diabetes, kan både barnet og resten av familien oppleve

situasjonen som tung og vanskelig. Foreldrene er bekymret for barnet og

usikre på hvordan de skal takle situasjonen, både når det gjelder barnet selv og

dets omgivelser. Barnet har fått en diagnose det skal leve med resten av livet. Da er det viktig

at barnet blir trygg og fortrolig med sin egen situasjon.

Pårørende, og etter hvert barnet selv, må lære seg å sette insulin og ta hensyn til lavt og høyt blodsukker. Forholdene må legges til  rette. Alle som har ansvar for barnet må få nødvendig informasjon og kunnskap om barnets diabetes. Dette innebærer at det må etableres et godt samarbeid mellom pasienten, foresatte og helsetjenesten, hvor kvalitetssikret informasjonsmateriell står i sentrum.
Det digitaliserte lærings- og mestringsmaterialet, som er lagt ut på pasientterminalene ved

Barneklinikken, vil også gjøres tilgjengelig via internett, slik at pasientene kan logge seg inn for å få viktig informasjon om sykdommen sin, også når de ikke er innlagt på sykehuset. 

Utviklingen av det nye informasjonsprogrammet har vært et samarbeidsprosjekt mellom  Barnesenteret og Samhandlingsstaben ved Oslo universitetssykehus og Diabetesforbundet. Firmaet Hospital IT har hatt ansvaret for programutvikling, programmering og den skjermbaserte løsningen.