Fokus på alkohol og helse

Det svenske EU-formannskapet setter med konferansen særlig fokus på de negative følgene av alkoholforbruk i samfunnet for helsen til barn, unge og eldre.
Diskusjonen vil blant annet fokusere på hvordan kommersiell kommunikasjon påvirker barn og unges holdninger til alkohol.
Dette er en viktig debatt også i Norge. Vi vil trappe opp satsingen på rusområdet, og fokus på tiltak overfor ungdom vil her være svært viktig, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
Konferansen tar utgangspunkt i sentrale fokusområder under EUs alkoholstrategi som har til hensikt å redusere skadevirkningene av alkohol.
Helse- og omsorgsministeren skal innlede diskusjonen om hvordan barn og unge kan beskyttes mot pårørendes alkoholforbruk.
Vi er glade for at det svenske formannskapet velger å sette søkelys på alkoholproblematikken under sin formannskapsperiode. Ikke minst er det viktig at det internasjonale arbeidet på alkoholfeltet styrkes for å kunne gi en stemme til barn og unge som sliter på grunn av sine pårørendes alkoholforbruk, men som ikke vet hvordan de skal få hjelp, sier Bjarne Håkon Hanssen.