Cxense Display

Fokus på ventelister

TV2 omtalte 16. januar ventelistene på Akershus universitetssykehus. Disse er kortere en landsgjennomsnittet for noen typer behandlinger og lengre for andre. Ahus jobber kontinuerlig for at pasientene skal vente så kort tid som mulig og beklager de ulemper ventetid medfører for pasientene. Alle pasienter får øyeblikkelig og akutt hjelp når det er behov for det.
I mars 2010 var ventetiden for hjertebehandling og utredning på Ahus på 85 uker. Dette er nå redusert til 25 uker. Bemanningen i forbindelse med utvidet opptaksområde er styrket for å møte økningen i pasienter fra Follo og bydel Alna. Ahus har f.eks doblet antallet kardiologer, mens pasientgrunnlaget er økt med 40%. Kapasiteten ved Ahus er dermed styrket betydelig slik at vi forventer kortere ventetider for denne typen behandling ved sykehuset framover.
Alle sykehus i Norge har full åpenhet om ventetider.