Følger ikke anbefalt håndhygiene

Illustrasjonsfoto yayimages.com

Overholdelse av anbefalt håndhygiene i akuttmedisinske tjenester er bemerkelsesverdig lav, viser en ny studie.

Det skriver Norsk Helseinformatikk (NHI), og viser til en studie som ble publisert i Emergency Medical Journal i januar 2019.

Studien varte fra desember 2016 til mai 2017 og ble utført i ambulansetjenesten i Finland, Sverige, Australia og Danmark. Totalt ble 87 pasientmøter observert, og to observatører så etter om håndhygiene ble overholdt i tråd med retningslinjer fra Verdens Helseorganisasjon.

Forfatterne fant at overholdelse av anbefalt håndhygiene blant det akuttmedisinske personellet var bemerkelsesverdig lav. Det var langt flere som vasket hendene etter pasientmøtene, enn før møtene, skriver NHI. Mange hadde for stor tillit til hanskebruk, og flere brukte de samme hanskene ved ulike indikasjoner – som etter å ha tatt på et område med fare for smitte og så berøre pasienten for første gang, eller før en renseprosedyre.

Det var dessuten mindre sannsynlighet for at personellet vasket hendene dersom de brukte hansker.

Les mer på NHI sine nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet