Folsyretilskudd kan medvirke til prostatakreft

Kunnskapssenteret har oppsummert tilgjengelig forskning om kreftrisiko ved folsyretilskudd. Bakgrunnen var at en analyse fra 2009 av to norske randomiserte kontrollerte kliniske studier viste signifikant økt forekomst av kreft blant pasienter som hadde fått folsyretilskudd for sekundærforebyggelse av kardiovaskulære hendelser. Det var derfor behov for å se nærmere på en mulig sammenheng mellom folsyretilskudd og kreftrisiko.
Økt kreftrisiko

Forskerne har utarbeidet en systematisk oversikt av randomiserte kontrollerte studier og utført metaanalyser av de inkluderte studiene.

– Vi fant en økt forekomst av kreft, spesielt prostatakreft, hos eldre menn med hjertesykdom som fikk folsyretilskudd, sier prosjektleder Eva Pike ved Kunnskapssenteret.

Folsyretilskudd og graviditet

Kvinner i fruktbar alder anbefales å ta folsyretilskudd i siste måned før planlagt graviditet og de første tre månedene av graviditeteten for å forebygge ryggmargsbrokk.

– Vi fant ikke noe som gir grunnlag for å konkludere om kreftrisiko av folsyretilskudd for denne gruppen, sier Pike.

Det betyr at oversikten ikke gir grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger og praksis for folsyretilskudd til denne gruppen.

Folsyretilskudd og graviditet

Kvinner i fruktbar alder anbefales å ta folsyretilskudd i siste måned før planlagt graviditet og de første tre månedene av graviditeteten for å forebygge ryggmargsbrokk.

– Vi fant ikke noe som gir grunnlag for å konkludere om kreftrisiko av folsyretilskudd for denne gruppen, sier Pike.

Det betyr at oversikten ikke gir grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger og praksis for folsyretilskudd til denne gruppen.