Cxense Display

Forbereder fedmekirurgi på Gjøvik

Nå må det etableres en fullstendig behandlingslinje, fra pasienten henvises, via utredning og operasjon, til han/hun er ferdig behandlet.

– Det er viktig å sikre et godt opplegg både før, under og etter operasjon, sier divisjonsdirektør Rasmus Vigrestad.

En vellykket behandling forutsetter at pasienten forberedes godt i forkant av operasjon, og klarer en varig omlegging av livsstil i etterkant.

Derfor vil Sykehuset Innlandets Lærings- og mestringssenter (LMS) bli en viktig medspiller i opplegget. Det vil være behov for en viss ressursstyrking.

Administrerende direktør har bedt divisjonen lage en utredning som viser hvordan tilbudet kan tilrettelegges, og hvilke faglige og økonomiske behov dette utløser. Vigrestad opplyser at denne vil foreligge løpet av første kvartal, og at endelig avgjørelse om og når tilbudet igangsettes tas i etterkant av dette.

– Hvis det gis grønt lys i løpet av våren håper vi å kunne operere de første pasientene tidlig på høsten, sier han.

Målsettingen er 120 operasjoner i året.