Forbudt for leger å skrive legeattest om strømmålere

FORBUDT: Det er forbudt for leger å skrive attest om at en pasient har helseplager som følge av stråling fra nye strømmålere. Foto: Hafslund

Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som følge av stråling fra automatiske strømmålere, slår Helsedirektoratet fast.

Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og strålin fra slike målere, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Innen 1. jnuar 2019 vil alle strømkunder få installert automatiske strømmålere. Disse målerne sender måleravlesningsdata til leverandøren over strømnettet, mobilnettet eller i et eget radionettverk. Dette gir svak elektromagnetisk stråling.

Helsedirektoratet har disse rådene til fastleder og pasientene deres:

  • Den elektromagnetiske strålingen fra automatiske strømmålere er svært svak. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og så svak stråling.
  • Strålingen fra strømmålerne ligger langt under grenseverdiee som er satt av Statens stråleverk.
  • Fastlegen skal ikke skrive ut helseattest som sier at pasienten har plaget som skyldes stråling fra en automatisk strømmåler.
  • Pasienter som kommer til legen med plager de mener kommer av stråling eller elektromagnetiske felt, må bli tatt på alvor. PLagene deres kan være reelle selv om de ikke skyldes elektromagnetiske felt.

Helsepersonelloven §15 og Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer m.v. har disse kravene til innholdet i legeattester: «Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring, o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet.»

Dersom fastlegen skriver ut en attest som sier at pasienten har plagar som skyldes en automatisk strømmåler, vil det være i stri med helsepersonelloven, slår Helsedirektoratet fast.

(Kilde: Helsedirektoratet)