Foreløpig rapport fra folkehelseinstituttet om narkolepsi etter Pandemrix

I

rapporten heter det at det er ganske sterke holdepunkter for at

vaksinasjon med Pandemrix har ført til narkolepsi hos en del barn og

unge under 20 år i Finland og Sverige og trolig også i Norge og andre

land. Det ser ut som risiko for narkolepsi etter vaksinasjon med

Pandemrix er avhengig av andre faktorer som genetikk og andre samtidige

miljøpåvirkninger. Dette var også konklusjonen til EUs

legemiddelmyndigheter i deres møte 21.juli 2011.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket fortsetter sine utredninger av bivirkninger i samarbeid med kliniske fagmiljøer.

Pandemrix har ikke vært brukt i Norge siden våren 2010 og er ikke planlagt brukt.