Cxense Display

Foreslår stønad til revaksinering av pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon

– Pasienter som har gjennomgått en stamcelletransplantasjon

har mistet den immuniteten de hadde før transplantasjonen. Derfor foreslår vi å

dekke stamcelletransplantertes utgifter til revaksinering av en rekke

allmennfarlige sykdommer, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon er

ikke omfattet av retten til kompensasjon for vaksiner etter

blåreseptforskriften, selv om de har behov for revaksinering. Enkelte

stamcelletransplanterte har fått dekket utgiftene til vaksinering gjennom

HELFO, andre har fått det kostnadsfritt ved den lokale helsestasjonen, mens

noen har måttet betale for vaksinene selv. Forslaget til endringer i

blåreseptforskriften som departementet fredag 21.12. sender på høring innebærer

at praksis for stønad til revaksinasjon av stamcelletransplanterte blir

ensartet.

Vaksinering inngår som et viktig verktøy i departementets

smittevernarbeid. Forslaget til forskriftsendring innebærer at befolkningen

vernes mot smittsomme sykdommer, og hindrer at sykdommer overføres i

befolkningen.

Forslaget til endringer i blåreseptforskriften omfatter også

refusjon av utgifter til legemidler til behandling av bivirkninger ved

tuberkulosebehandling og forbruksmateriell som benyttes i tuberkulosebehandlingen.