Cxense Display

Foreslo strekkoding av pasientprøver og vant 50.000

Prisen gir henne drahjelp i arbeidet med å unngå forveksling av vevsprøver. Hanne Kähler startet i vår som kvalitetskoordinator ved avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus. Med bakgrunn fra arbeid hos to leverandører av patologiutstyr, så hun behovet for at landets patologiavdelinger gjør som blant annet varehandelen og innfører strekkoding – av pasientprøvene. Disse prøvene er som regel tatt av vev, for eksempel for å avklare om en kul i brystet er ondartet.

 

– Dette er en god drahjelp for å nå målet om å få gjennomført strekkoding ved alle landets patologiavdelinger, sier en fornøyd prisvinner rett etter at seieren var i boks.

 

Kunnskapssenteret, Helse Vest RHF og Norsk pasientskadeerstatning står bak og finansierer årets pris på 50.000 kroner.

Feilmerking og forbytting av prøver et problem

Vinneren påpeker at feilmerking, og forbytting av pasientprøver og sen svartid er en vesentlig årsak til pasientskadeerstatninger som er knyttet til fagområdet patologi. Hun mener at hennes forslag kan redusere risikoen for feilmerking og forbytting av pasientprøver med de uheldige konsekvensene som det kan få for pasientene.

Det mente også juryen og deltakerne som stemte hennes forslag fram som det beste pasientsikkerhetstiltaket i den nasjonale konkurransen, som fikk sitt klimaks den 24. september under den nasjonale Pasientsikkerhetskonferansen på Flesland, Bergen.

Forslaget om strekkoding av pasientprøver innebærer at alle pasientprøvene ved de patologiske avdelingene blir elektronisk merket og at pasientens ID følger med prøvene gjennom hele prosessen, fra prøven er tatt til svaret foreligger.

Elektronisk merking og overføring av pasientens ID på vevsprøvene mener hun kan redusere risikoen for feilmerking og forbytting av pasientprøver. Innføringen vil også redusere risikoen for at prøver blir glemt og/eller forsinket.

– Om det samtidig innføres håndholdte skannere som personalet kan ha med seg ved prøvetaking av pasienter blir hele forløpet kvalitetssikret, skrev hun i begrunnelsen for forslaget.

Ble utfordret til å tenke stort

Seksjonsleder Øystein Flesland i Kunnskapssenteret er arkitekten bak konkurransen. Som leder av Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten og som mangeårig medisinskfaglig leder i sykehus, vet han at mange som jobber i helsetjenesten kjenner til risikoområdene og at de ofte også har gode forslag til løsninger.

– Men det finnes ikke alltid et forum hvor man kan legge frem forslagene. Det ville vi gjøre noe med, sier Flesland.

– I denne konkurransen ønsket vi å la deltakerne tenke stort – større enn de vanligvis gjør. Derfor la vi opp til at forslagene skulle ha en øvre kostnadsramme på 50 millioner kroner.

Det kom inn 29 forslag som kan bedre pasientsikkerheten, og det var stor bredde i forslagene.

– Det tyder på at helsetjenesten er opptatt av pasientens sikkerhet, mener Flesland.