Fornyet rehabiliteringsavtale

11 av de 44 plassene er innenfor ordningen Raskere tilbake. Avtaleperioden starter 1. august i år og varer ut 2012, men med mulighet for Helse Vest til ytterligere forlengelse av avtalen i ett år av gangen frem til utgangen av 2014.
Glede og skuffelse
Ved Krokeidesenteret Rehabilitering, som har avdelinger på Krokeide i Bergen og på Nærland på Jæren, er de glade for avtaleforlengelsen, men skuffet over at Helse Vest ikke vil kjøpe flere plasser.
Det er selvfølgelig en lettelse å vite at de 44 plassene er sikret, i hvert fall i to og et halvt år til. Samtidig er vi skuffet over at Helse Vest ikke vil kjøpe flere plasser av oss, sier konst. daglig leder Arne Huus. Krokeidesenteret hadde planer om å øke kapasiteten til over 70 plasser, men disse planene må nå legges på is.
Udekkede behov

LHL, som eier Krokeidesenteret, deler skuffelsen.

Vi vet at det udekkede behovet for rehabilitering fortsatt er stort, og at det er dokumentert at tilbudet på Vestlandet er dårligere enn ellers i landet. Derfor er det ufattelig for oss at man ikke utnytter kapasiteten ved de private rehabiliteringsinstitusjonene fullt ut, sier Stig Terje Tolo, assisterende generalsekretær i LHL.
Han viser til Magnussenutvalget, som i 2008 vurderte fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Utvalget påviste store regionale foreskjeller både i antall rehabiliteringsopphold på sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner per 1000 innbyggere. Helse Vest kom dårlig ut når det gjaldt begge deler.
Feil vei
Tall fra Norsk Pasientregister viser en liten nedgang i aktiviteten ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Vest fra 2008 til 2009.

Stortinget har definert rehabilitering som et satsingsområde, likevel ser vi at det nå går feil vei, sier Stig Terje Tolo.