Forsker på hodeskader hos fotballspillere

Fotball-lab

 – Mange har en bekymring for at nikking og små hodeskader kunne føre til kognitive svekkelser hos fotballspillere. Studiens hovedmål var derfor å undersøke den akutte effekten av små hodetraumer i elitefotball med tanke på å avdekke eventuelle skader på nervevevet, eller nedsatt nevropsykologisk funksjon, forklarer Straume-Næsheim. Han er ansatt ved ortopedisk avdeling på Ahus, ledet arbeidet som ledet fram til en doktorgrad. Hans egen fotballkarriere rakk ikke lenger enn lilleputt-nivå, men var aldri i tvil da Senter for idrettskadeforskning tok kontakt.

– Det var et veldig spennende prosjekt. Fotball er noe som de fleste kan relatere seg til og har et forhold til, og i tillegg var det jo ekstra gøy når labarbeidet bestod i å se på fotballkamper, sier Straume-Næsheim lattermildt.

Testet reaksjonsevnen

Deltagerne i studien var spillere i norske toppklubber som spilte i Tippeligaen sesongene 2004 og 2005 og det ble tatt blodprøve og nevropsykologisk av samtlige spillere.  Deretter studerte man videoopptak av alle kamper og registrerte alle tilfeller av hodetraumer som førte til at spillerne ble liggende nede i mer enn 15 sekunder.

 -Totalt registrerte vi 228 hodetraumer i løpet av de to sesongene. 44 av disse ble fulgt opp med nevrolgisk test dagen etter, hvor vi blant annet så på reaksjonsevnen. Her kom det fram at reaksjonsevnen er opptil 15 prosent dårligere dagen etter et hodetraume enn hva den hadde vært i forkant av sesongen, forklarer Straume-Næsheim. I studien ble et hodetraume definert som et potensielt skadelig sammenstøt med hodet, og til tross for at flere av sammenstøtene var kraftige fortsatte spillerne kampen i 60 prosent av tilfellene.
 – Vi registrerte seks tilfeller av alvorlige traumer som førte til fravær fra trening, men vi oppdaget også at mange fotballspillere har hjernerystelse uten å selv være klar over det. Det er nok større risiko for at fotballspillere får hjernerystelser enn andre, men graden avhenger også av spillerstilen til den enkelte.

Oppfølger

Studien har blitt publisert i flere utenlandske tidsskrift og Straume-Næsheim har holdt flere foredrag om temaet. Han ser ikke bort i fra at han vil bedrive mer forskning på fotball senere.

 – Vi så jo på den akutte effekten av hodeskadene, så det hadde vært interessant å se hvordan det går med spillerne for eksempel fem år etterpå. Men det vil si at vi må begynne arbeidet allerede førstkommende sesong, så vi får se hva som skjer.