Cxense Display

Forsker på mor og barn

 

Studien vil forsøke å finne årsaker til at noen kvinner har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer etter svangerskapet.
– Forskning tyder på at forhold i svangerskapet kan være viktige både for mor og barn sine helse senere, sier prosjektleder Annetine Staff ved Kvinneklinikken.
Mange prøver

Forskningsteamet har tatt prøver av 150 kvinner i forbindelse med fødselen og en mor/barnstudie. Studien av mor/barn er et omfattende prosjekt. 50 av disse kvinnene er nå med i oppfølgningsstudiet  CHASE. 40 av kvinnene som er med i studien hadde svangerskapsforgiftning eller svangerskapsdiabetes.

– I den nye undersøkelsen skal vi knytte informasjonen fra svangerskapet og fødselen med informasjon fra flere år senere, sier Staff.
Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning eller svangerskapsdiabetes har en litt høyere risiko til å utvikle diabetes eller hjerte- og karsykdommer. Andre årsakssammenhenger mellom eventuelle sykdommer i svangerskapet og videre helse finnes det lite forskning på og det er nettopp dette CHASE -studiet vil ha svar på.
Har navlestrengsblod

Et viktig aspekt ved studiet er at antallet kvinner ikke er stort, men gjennomgangen er grundig fordi materialet som samles inn er bredt. De første undersøkelsene begynte i 2001. Resultatene av CHASEstudien vil publiseres i 2010.

– Vi har blant annet navlestrengsblod fra barna og prøver fra morkaken, sier Staff. Funn fra disse prøvene kan sammenlignes med prøver som tas nå fem til åtte senere.
– Da kan vi se om det er stoffer i blodet nå, som også var der under svangerskapsforgiftningen, sier Staff.
I følge prosjektleder Annetine Staff ved Kvinneklinikken på Ullevål, er det et slags "evighetsstudium" hvor nye momenter hele tiden kan dukke opp. Likevel går hypotesen ut på at det er en blanding mellom livsstil, miljø og genetiske årsaker som avgjør helsen.
Godt mottatt

Mor og barn undersøkes i to og en halv time i forbindelse med prosjektet. Alle barna som undersøkes er friske. I følge Staff skal det mye til for at man får kalle inn barn som ikke er syke til et slikt prosjekt. Forskningsteamet består av ulike yrkesgrupper. I tillegg til barneleger og forskere, deltar også ernæringsfysiologer på prosjektet. De er alle sammen svært opptatte av at både mor og barn skal få en positiv opplevelse av prosjektet og føle at de blir godt tatt vare på.

– Noen av barna synes til og med at det er så gøy at de ikke vil hjem, smiler Annetine Staff.