Forskere beregner forekomsten av obstruktiv søvnapné

Halvparten av disse (8% av befolkningen) har så mye som 15 eller flere pustestopp per time søvn. Personer med mer enn 15 pustestopp per time søvn bør behandles med vektreduksjon og/eller overtrykksbehandling når de sover sier stipendiat og lege Harald Hrubos-Strøm, førsteforfatter av studien.

Beregningene er basert på utsendelse av et spørreskjema til 30 000 innbyggere i Akershus, Hedmark og Oppland våren 2006. Spørreskjemaet indikerte høy risiko for søvnapné hos en av fire i denne aldersgruppen. Hrubos-Strøm ønsker å presisere at undersøkelser av 518 personer som svarte på spørreskjemaet viste at risikoestimatet fra spørreskjemaet var upresist. Han understreker videre at personer med overvekt og dagligsnorkere har noe høyere risiko enn 16% for å ha den mildeste formen for søvnapné mens personer uten disse faktorene har noe lavere risiko.