Forskere tar mobilen i bruk for å forhindre alvorlige bivirkninger av kreftbehandling

OVERLEGE: Alexander Fosså. Foto: ICGI

Hodgkins sykdom er en krefttype som oppstår i lymfevevet. Overlevelsen for pasienter med Hodgkin sykdom har bedret seg betydelig de siste 50 år. Dette skyldes strålebehandling, effektive cellegiftregimer og bedre diagnostisering.

De fleste pasienter som dør med Hodgkins sykdom i dag dør ikke av sykdommen men av komplikasjoner av behandlingen. Det vil Alexander Fosså og forskerkolleger nå finne måter for å unngå.

I følge www.kreftlex.no opptrer Hodgkins sykdom hyppigst i aldersgruppene mellom 20 og 30 år og over 50 år. Overlege Alexander Fosså ved Lymfomseksjonen, Radiumhospitalet er en av landets fremste eksperter på lymfekreft.

– Mange av pasientene er unge voksne som skal leve veldig lenge etter behandling for sykdommen, mange mer enn 25-30 år, forteller han.

Fosså og kolleger deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid som jobber med å begrense skadelige bivirkninger av behandlingen. Studiene er langvarige og inkluderer store mengder pasientdata. Meningen er at registreringen av deltakernes helse skal foregå så lenge de lever.

I første runde vil utviklingsarbeidet med appen foregå hos samarbeidspartnere i Australia som i likhet med Norge må forholde seg til utfordringer knyttet til store avstander mellom spesialisttjenestene og stedene pasientene følges opp.

Fosså og kollegene har derfor tatt initiativ til å utvikle en app hvor pasientene kan legge inn informasjon om helsetilstanden sin. Prosjektet kalles «My Hodgkin, My Health» og skal gjøre det mulig å overvåke hver enkelt pasients helse effektivt samtidig som de også kan se mønstre i større pasientgrupper.

– Et samarbeid om utvikling av kommunikasjonsverktøy for oppfølging av seneffekter av Hodgkins sykdom vil både komme pasienter i studier og andre pasienter til gode ved å gjøre dem mindre avhengig av regelmessig oppmøte på sykehus, sier Fosså.

– Vi er veldig takknemlig for at Radiumhospitalets Legater har bidratt med reisestøtte som gir oss mulighet til å etablere et tettere samarbeid mellom forskerne og firmaets utviklere for å få appen tilpasset norske krav, sier Alexander Fosså.

(Pressemelding)