Forskere tror ADHD kan være genetisk

Dette er spennende. For første gang gir dette oss en direkte genetisk forbindelse til ADHD. Nå kan vi med sikkerhet si at ADHD er en genetisk sykdom og at hjernen til barn med en slik tilstand, utvikler seg annerledes enn hjernen til andre barn, sier professor Anita Thapar som har ledet arbeidet med undersøkelsen.
Mellom 3 og 5 prosent av alle barn i verden antas å lide av ADHD, og gutter er overrepresentert.
(NTB)