Forskning i verdensklasse

Dronning Sonja åpnet torsdag det nær 18.000 kvadratmeter store nye forskningsbygget ved Radiumhospitalet.
Bygget huser topp moderne utrustning og skal bidra til forskning av høy kvalitet. Et tett samvirke mellom den kliniske virkelighet, forskning og utdanning håper vi skal legge grunnlaget for morgendagens kreftbehandling, sier Hanssen.
Radiumhospitalet er en del av det nye Oslo universitetssykehus, som har intensjon om økt bredde og toppforskning. Innovasjon er et satsningsområde nasjonalt og internasjonalt, og OECD har påpekt et stort og uutnyttet potensial i Norge.
Det er stort potensial og stort behov for bedre behandlingsmetoder innenfor kreftomsorgen, og det er viktig å utnytte de nasjonale fortrinnene vi har, sier Hanssen.
Samtidig understreker han:
Det er svært viktig at resultatene av forskningen kommer pasientene og samfunnet til nytte.
Forskningsbygget skal være en forbindelseslinje til Europa og resten av verden.
Et slikt moderne forskningsbygg vil tiltrekke seg forskere av internasjonalt kaliber som kan løfte kreftforskningen ytterligere, sier Hanssen.