Forskrift skal stimulere til lokale helse- og omsorgstilbud

I den nye

forskriften får kommunene et økonomisk medansvar når innbyggerne deres

behandles på sykehus. Medfinansieringsandelen er satt til 20 prosent.

– Kommunene

skal motiveres til å forebygge mer og behandle sykdom så tidlig som

mulig. Derfor skal de betale en del av regningen når innbyggerne legges

inn på sykehus. De vil få penger til å betale for innleggelsene, sier

helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Den nye

forskriften innebærer også at kommunene må betale for utskrivningsklare

pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud.

– I dag er

det slik at mange blir liggende på sykehuset etter at behandlingen er

ferdig. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for

fellesskapet. Kommunene vil få overført midler til å betale regningen de

nå får. Midlene kan brukes til å bygge opp gode lokale tilbud i

kommunen for å ta imot utskrivningsklare pasienter, eller til å betale

sykehuset dersom slike tilbud enda ikke er opprettet i kommunen, sier

helse- og omsorgsministeren.

Kommunene

får overført 5,6 milliarder kroner for å dekke utgifter til

sykehusbehandling og utskrivningsklare pasienter i forslaget til

statsbudsjett for neste år.

Forskriften

vil tre i kraft fra 1. januar 2012, men vedtas nå slik at kommuner og

sykehus får bedre grunnlag for utformingen av de lovpålagte avtalene de

skal inngå.