Først i Norden med fullautomatiserte urinanalyser

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Urinautomasjonslinjen på OUS Rikshospitalet står nå klar.

Sykehuset blir det første i Norden med fullautomatiserte urinanalyser, skriver bioingeniøren.no. Utstyret er ikke oppe og går ennå, men spesialbioingeniør Juliana Duran Rios, som er ansvarlig for urinanalysene på Rikshospitalet, håper at det vil være klart til bruk i februar.

Grunnen til at Rikshospitalet er først ut i Norden med en slik automasjonslinje, er blant annet at sykehuset har ekstra mange urinprøver.

– Siden vi gjør alle nyretransplantasjoner i Norge her på Rikshospitalet, har vi ekstra mange urinprøver. Vi mikroskoperer mellom 30 og 60 hver dag. De nye instrumentene kommer til å lette arbeidet betraktelig. De kommer til å frigjøre en halv bioingeniørstilling, sier Juliana Duran Rios til bioingeniøren.no.

Les mer på bioingeniøren.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet