Cxense Display

Første nasjonale avtale på flyfrakttjenester

Når blod- eller vevsprøver må fraktes mellom to sykehus, må forsendelsen skje fort, og på en måte som ikke skader prøvene. Da er flyfrakt det eneste alternativet som gjelder. (illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Avtalen sikrer bedre, tryggere og billigere frakt av biologisk materiale.

Sykehusinnkjøp HF har jobbet frem en nasjonal avtale på flyfrakttjenester for sykehusene. Denne sikrer nå sykehusene et godt tilbud innen frakttjenester, skriver Sykehusinnkjøp på sine nettsider.

Avtalen er delt opp i nasjonale og internasjonale forsendelser. Jetpak er valgt som leverandør for forsendelser innenlands, mens World Courier er tildelt kontrakten for frakt til utlandet. I tillegg er det inngått en avtale med DHL Express Norway AS for frakt av vanlige forsendelser, som ikke er biologisk materiale.

For avtalene om frakt av biologisk materiale stilles det krav om at det skal være en dør til dør-tjeneste, og at frakten skal gjennomføres på en forsvarlig måte. Derfor stilles det blant annet strenge krav til håndtering og fremføring gjennom alle ledd i distribusjonen.

– Det enkelte sykehus har frem til nå inngått avtaler med transportører når de har hatt behov. Med en nasjonal avtale på plass får sykehusene både bedre priser og en tryggere frakt, forteller forhandlingsleder Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp, divisjon nasjonale tjenester.

Les mer på nettsidene til Sykehusinnkjøp


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet