Første nasjonale innkjøp av ortoser

Sykehusinnkjøp HF inngår nå en nasjonal anskaffelse på et helt nytt område. Frem til nå har ortoser vært kjøpt inn til sykehusene på lokale og regionale avtaler, men nå inngår produktene som en del av den nye nasjonale avtalen for gips, ortoser og krykker.

Prosjektgruppemedlemmene Åsa Christina Axelsson fra OUS og Inge Skråmm fra Ahus tester ut ortoser under evalueringen av produktene i februar. (Foto: sykehusinnkjop.no)

Ortoser er ortopediske hjelpemidler som brukes ved skader eller sykdom i bevegelsesapparatet. Og gjennom en felles nasjonal innkjøpsavtale er sykehusene nå sikret gode produkter til en langt lavere pris enn tidligere.

Verdi på 40 millioner kroner

– Hele avtalen for gips, ortoser og krykker er estimert til å ha verdi på ca. 40 millioner kroner årlig. Av dette utgjør det helt nye området ortoser noe over halvparten. Det er knyttet noe usikkerhet til forbrukstallene for området ortoser da det ikke har eksistert nasjonale rammeavtaler på området tidligere. Men vi tror det er et potensiale for gode gevinster for sykehusene, sier prosjektleder Hanne Bentsen.

Ni leverandører

For å finne de riktige produktene har Sykehusinnkjøp benyttet ekspertisen til en bredt sammensatt prosjektgruppe, bestående av ortopeder, ortopedtekniker, kirurg og fysioterapeut. Dette er alle fagfolk som forholder seg til gips, ortoser og krykker på daglig basis.

– Dette er et utfordrende felt fordi det er snakk om mange varianter av produkter i et marked med mange leverandører. Vi har hatt fokus på å få på plass en avtale for prefabrikkerte ortoser og håper at avtalen blir tatt godt imot ute i foretakene, sier Bentsen.

Det er inngått avtaler med ni forskjellige leverandører for 30 forskjellige produkter.

(Kilde: sykehusinnkjop.no)