Fortsatt drift ved Stensby sykehus

 

Dagens drift ved Stensby
Ved planlegging av nytt sykehus på Nordbyhagen ble det lagt til grunn at det skulle være drift på Stensby sykehus frem til 2010/2011, når sengepir 1 blir tatt i bruk.
Driften ved Stensby sykehus består i dag av Spesialisert korttidsenhet med 28 senger, ØNH-Søvnaktivitet, blodbank, bildediagnostikk og aktivitet for Senter for service og teknikk.
Konstituert adm.direktør ved Ahus Øyvind Graadal sier:
– I forbindelse med hovedstadsprosessen er det lagt til grunn at Akershus universitetssykehus fra 2011vil ha sin hovedbase på Nordbyhagen som i dag, men samtidig vil sykehuset ha lokalenheter på Stensby og Ski sykehus.
Dette er bl.a. sett på som en mulighet til å utvikle tjenestene ved Akershus universitetssykehus i samsvar med regjeringens forventninger til ny samhandlingsreform.