Fortsatt mangel på farmasøyter i Norge

Vi bruker stadig flere legemidler. Samtidig søker færre seg farmasistudiet.

Tall fra Apotekenes bransjestatistikk viser at forbruket av legemidler per innbygger i Norge har økt med 10 prosent i løpet av de siste ti årene. Samtidig viser tall fra Samordna opptak at det var en nedgang i andelen unge som ønsket å studere farmasi i 2018. I tillegg viser en opptelling nå i februar at det er litt over 100 ledige stillinger som farmasøyt eller apoteker ved norske apotek. Da er det ikke tatt med eventuelle ledige stillinger i 32 sykehusapotek.

I disse dager starter Apotekforeningen sin årlige rekrutteringskampanje for å vise frem hva en farmasøyt gjør og hvilke karrieremuligheter som finnes.

– For å få opp interessen rundt farmasifag sender vi ut brosjyrer til studieveiledere ved videregående skoler, vi mobiliserer farmasistudenter til å snakke om studiet og vi oppfordrer apotekansatte til å fortelle ungdom og foreldre om utdanningen og jobbmulighetene, sier Jostein Soldal, Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen på foreningens nettsider.

Les mer på nettsidene til Apotekforeningen


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet