Fra høsten får også gutter tilbud om HPV-vaksine

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

HPV er årsak til over 100 tilfeller av kreft hos menn hvert år.

– Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende, og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner, Ingeborg Aaberge, fagdirektør for vaksiner ved Folkehelseinstituttet, på deres nettisder.

– HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir lik mulighet til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft, sier Aaberge.

HPV-vaksinen har vært et tilbud til jenter på 7. klassetrinn siden 2009.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet