Cxense Display

Fra teknisk til teknologisk

Skillet mellom vitenskap, teknikk og teknologi er ikke alltid like klart, men man sier gjerne at teknologi ofte er en konsekvens av vitenskap og teknikk. Teknologi kan defineres som ”praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskap om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk og industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon”.

Ikke bare utstyr

– Medisinsk teknologi er et kunsthåndverk, det vis si fagområde, som ikke bare er det konkrete utstyret (MTU), men som omhandler alt det andre vi bedrifter som kvalitet, forvaltning, sikkerhet, forskning m.m., sa MTFs leder Stig Koteng.

– Flere medisinsk tekniske miljøer mener at fagfeltet vårt er medisinsk teknologi, og ikke medisinsk teknikk, sa han videre.

Prioriterte tiltak

På generalforsamlingen presenterte styret en liste over priorterte tiltak fremover: Fjernundervisning, elektronikk. Videre å videreutvikle MTFs hjemmeside, se nærmere på kontingentordningen og medlemsregisteret, SHD-grupper og levetid for medisinsk teknisk utstyr samt PFFV.

Jubileum – ny logo

MTF fylte 30 år i fjor. Dette ble markert på landsmøtet i mai, hvor det ble presentert ny logo i re forslag. Det ble ikke kåret noen vinner da to av forslagene fikk like mange stemmer. Foreningen har mottatt flere negative innspill knyttet til forslagene. Styret i foreningen har tatt dette til etterretning, og har besluttet å få utarbeidet nye forslag til logo.

Flere medlemmer

MTFs medlemsmasse øker. Siste år var det totalt 572 medlemmer, opp fra 561 i 2013.