– Framtidas pacemaker

Med ny teknologi jobber Per Steinar Halvorsen ved Intervensjonssenteret på Oslo universitetssykehus med det som kan bli fremtidens pacemaker.

Ideen var opprinnelig å sette inn en vanlig sensor sammen med en vanlig pacemakertråd som skal settes inn på pasienten likevel. Teamet til Halvorsen fant ut at måleren også kunne brukes til å overvåke hjertets pumpefunksjon, væske, blodvolum og virkning av medikamenter. Dette kan brukes til en kontinuerlig overvåkning, hvor man for eksempel kan ha en alarm for et infarkt eller dårlig funksjon i hjertet, skriver Helse Sør-Øst.

Sensorene som brukes er svært små, både pacemakertråd og akselerometer er trådtynne, og er omkring 2 millimeter i diameter.

Sensoren fungerer både som pacemaker og til å måle hjertets bevegelse. En pacemaker oppdager rytmeforstyrrelser i hjertet, men den nye sensoren har potensiale til å overvåke flere funksjoner.

– Fremtidens pacemaker, kaller Halvorsen det, da denne også kan overvåke effekt av behandlingen som er gitt i sanntid.

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet