Frivillig undersøkelse ved barnedød

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å organisere tilbudet. Formålet er å få sikrere informasjon om hvorfor barnet døde.
Ved brå og uventet barnedød kan det noen ganger være vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. For at både foreldre og helsepersonell skal få sikrere informasjon om hva som var årsaken til at barnet døde, skal helsetjenesten ved brå og uventet barnedød gi familien tilbud om en systematisk undersøkelse av dødsstedet.
Dette er en undersøkelse som helsetjenesten har plikt til å tilby foreldre, men det er frivillig for foreldrene om de vil benytte seg av tilbudet.