Full drift på det nye sykehuset i Kirkenes fra 1. mars

Pasienter i Finnmark og ansatte i Finnmarkssykehuset har endelig fått en dato for når det nye sykehuset i Kirkenes er i full drift.

Opplæring i laboratoriet på det nye sykehuset vil ta to måneder. (Foto: Finnmarkssykehuset)

Nye Kirkenes sykehus blir lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark og får tilbud for hele Finnmark innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Slik ser framdriftsplanen fram til 1. mars ut:

Den 1. desember starter flytting av personell som ikke jobber med pasientbehandling, som omfatter de som jobber med medisinteknisk utstyr, IKT, teknisk driftspersonell, renholdspersonell, kjøkkenpersonell, kontorpersonell innen «Fag, forskning og samhandling, innkjøps- og lagerpersonell, sekretærer og de som jobber i Senter for drift og eiendom.

Fra uke 50 starter full opplæring. Det vil være særlig fokus på laboratoriet som krever to måneders innkjøring.

I januar starter opplæring og innkjøring for øvrige ansatte og særlig de som jobber på røntgen, operasjon og intensiv.

I februar skal det gjennomføres en klinisk test for hele sykehuset. En klinisk test skal inkludere pasienter, og det betyr at sykehuset periodevis vil ta imot polikliniske pasienter.

Full pasientdrift vil være 1. mars. Det planlegges å flytte inneliggende pasienter fra gammelt sykehus til nytt sykehus i løpet av få dager rundt 1. mars. En detaljert plan for flytting vi offentliggjøres før 1. mars.

Hva betyr dette for pasientene?

Pasientene vil få den behandlingen de skal ha, enten i gammelt eller nytt sykehus. Nærmere 1. mars vil sykehuset ha litt lavere kapasitet, slik at enkelte pasienter må sendes til Hammerfest sykehus eller UNN Tromsø. Fastleger og pasienter vil få informasjon om oppmøtested i god tid før oppmøte.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre