GE Healthcare i vekst

Ledergruppa i GE Healthcare Norge: Bak: Rune Kristoffersen, May Kristin Svenkerud, Jon Bjørdal og Ingvil
Skoglund. Foran: Kine Berg (markedsansvarlig) og Anders Gunby. Alle foto: GE Healthcare Norge

GE Healthcare Norge AS er en ledende leverandør av avansert bildediagnostisk utstyr innen radiologi og nukelærmedisin samt ultralyd innen kardiologi, gynekologi og radiologi. Nye modeller bidrar til god vekst.

Den delen av GE Healthcare som leverer utstyr, omfatter også overvåkingsmonitorering, anestesi, respirasjon og nyfødtmedisin. Selskapet har 60 dedikerte medarbeidere innen salg, service og støttefunksjoner for oppfølging på det norske markedet, og legger stor vekt på kompetanseutvikling i samarbeid med kundene.

Basert på dette ble det for 12 år siden opprettet et eget nordisk «GE Academy» for kursing av klinikere og teknisk personell, samt senere online-tjenesten «GE Cares Community» i tillegg til webinarer og en rekke lokale kurs/brukermøter innen de ulike modalitetene.

– GE Healthcare arbeider kontinuerlig med utvikling av produktporteføljen, og har hatt stor suksess ikke minst på det norske markedet innen CT og PET/CT den siste tiden, sier Anders Gunby, daglig leder for GE Healthcare Norge AS.

GE Healthcare er representert på de aller fleste sykehusene i Norge. Over hele Norge brukes GEs CT-er, MR-maskiner, ultralydenheter og annen teknikk for bildediagnostikk. På intensivavdelinger og i operasjonssaler finnes utstyr for overvåking og anestesi i tillegg til en rekke andre avdelinger.

Innen ultralyd har GE hatt en høy markedsandel i Norge i en årrekke, og lanserer nå en ny plattform – LOGIQ™E10, i tillegg vil vi fokusere på ytterligere en nylansering – MAC™VU360.

GE Healthcare har 52.000 ansatte globalt, hvorav i overkant av 3.500 arbeider i Norden og har videre en solid representasjon i Norge hvor det er mer enn 1.100 ansatte. Hele åtte prosent av GE Healthcares ansatte arbeider nå i Norden.

– Høyt spesialiserte og kompetente medarbeidere er viktig når vi i GE Healthcare har valgt å opprettholde utvikling og produksjon i Norge av både kontrastmidler og ultralydsmaskiner, poengterer Gunby.

GE Vingmed Ultrasound AS – utvikler og produserer ultralydapparater for hjerteavbildning. Selskapet har ca. 220 ansatte, ligger i Horten og har vært en del av GE Healthcare siden 1998. Av produksjonen går 98 prosent til eksport.

GE Healthcare AS er lokalisert i Oslo og Lindesnes. Utvikler og produserer kontrastmidler til røntgen, CT, ultralyd og MR, samt enkelte produkter til SPECT. Selskapet har 800 ansatte og har vært en del av GE Healthcare siden 2004, av produksjonen selges 98 prosent utenfor Norge. GE Healthcares kontrastmidler anvendes i >70 millioner prosedyrer hvert år, noe som tilsvarer at to pasienter får GEs kontrastmidler injisert hvert sekund.

Produktene sendes til over 130 land.

Dan Oddvar Strand ved siden av det nye EKG-apparatet.

Den nye MAC™VU360 er her

GE ved produktansvarlig Dan Oddvar Strand har gleden av å presentere sitt nyeste EKG-system MAC™VU360. Apparatet gir økt tilgjengelighet og optimalt EKG-måling. Med intuitive funksjoner til forbedret brukervennlighet, moderne IT-løsninger, ubegrensede muligheter for integrasjon og innebygget sikkerhet, settes det en ny standard for EKG-målinger. Apparatet detekterer individuelle pasienter og tilfredsstiller alle krav til GDPR. GE fremhever følgende:

  • SMART: Det raskeste, høy-kvalitets EKG-apparat noensinne, takket være Smart Acquisition og 12SL Algoritmen©.
  • INTEGRERT: Én arbeidsstasjon med problemfri integrasjon, til dine EKG-registreringer og 3.parts systemer
  • SIKKER: Et EKG-system med innebygget sikkerhet (krypteringssoftware), tilgangsstyring og automatisk sletting av data for å unngå duplikate lagringer.

Salgsspesialist Eivind Holm og May Fosse Heger foran LOGIQ™E10.

LOGIQ™E10

LOGIQ™E10 er et nytt high end, flaggskip ultralydapparat som hadde verdenspremiere på European Congress of Radiology (ECR) i 2018. Dette markerte starten på en ny generasjon ultralydapparater fra GE. Den nye cSound plattformen med bruk av teknologier som GPUs, Artificial Intelligence og Deep Learning muliggjør et stort løft i billed-kvalitet og billedrate. Produktansvarlige i GE, Preben Mathieu-Bjerke og Eivind Holm fremhever følgende:

  • cSound Imageformer = ekstraordinær bildekvalitet med uniformt fokus i hele bilde
  • Innovative teknologier som Artificial Intelligence og Deep Learning
  • Spesialiserte LOGIQ Apps som muliggjør fjernstyring og fotodokumentasjon
  • Auto Doppler Assist justerer automatisk fargeboksen og samplevolum samt vinkelkorreksjon
  • LOGIQ™E10 har 10x prosesseringskraft og 42x datarate