Gener kan forklare for tidlig fødsel

Seks genvarianter kan forklare svangerskapets lengde og for tidlig fødsel.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Dette er blant resultatene fra den første store studien av arvelige faktorer som er knyttet til svangerskapslengde og for tidlig fødsel. Resultatene er bekreftet i en analyse av genetiske data fra nordiske kvinner, skriver Folkehelseinstituttet.

Studien viser at fire gener har en tydelig kobling til svangerskapets lengde. Vanlig forekommende varianter av tre av disse har dessuten en avgjørende innflytelse på sannsynligheten for å føde for tidlig. Også varianter av ytterligere to gener er satt i sammenheng med graviditetslengden.

Funnene er publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Les mer om funnene på nettsidene til Folkehelseinstituttet


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet