Cxense Display

Genvariant mulig årsak til migrene

– Det er første gang man har klart å påvise at en genvariant kan være årsaken til at noen er mer utsatt for å få migrene enn andre, sier John Anker Zwart, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Han er medlem i den internasjonale forskningsgruppen som har kommet fram til resultatene, noe som i sin tur kan bidra til utviklingen av mer effektive migrenemedisiner.

Over 300 millioner mennesker over hele verden lider daglig av migreneanfall, og omtrent 15 prosent av Norges befolkning lider av denne sykdommen.

Uregelmessig samarbeid

Forskningsgruppen har undersøkt genene hos omtrent 5 000 europeiske pasienter som lider av migrene. De fant ut at en type genvariant som produsere glutamatregulerende stoffer ikke fungerer tilfredsstillende. Glutamat er en viktig signalsubstans i smertemekanismer ved, blant annet, migrene.

Livsstilsfaktorer

Zwart understreker imidlertid at denne genvarianten er en av flere årsaker som kan føre til migreneanfall. – Vi vet fra tidligere studier at livsstilsfaktorer, som røyking og overvekt, kan være triggerfaktorer som utløser migrene. Nå vet vi at disse triggerne, kombinert med en medfødt genvariant, kan fylle begeret og utløse anfall, sier han.

Videre forskning

Forskningsgruppen vil fortsette studiene for å finne ut mer nøyaktig hvilke typer mekanismer som regulerer glutamat og som utløser migreneanfall. Ifølge Zwart vil resultatene av disse studiene være viktig for utviklingen av nye migrenemedikamenter.

– Resultatene fra denne undersøkelsen baserer seg på migrenepasienter som har vært til konsultasjon på poliklinikker ved sykehus. Neste steg vil være å se på om denne typen genvariant befinner seg hos pasienter som ikke har oppsøkt lege for sine migreneplager, sier han.