Gjennomgår basestrukturen for luftambulansehelikopter

De regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge.

​Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomgå den nasjonale basestrukturen. Av årets oppdragsdokument fremgår det at prosjektering av luftambulansebase i Innlandet må inngå som en del av de regionale helseforetakenes samlede gjennomgang av basestrukturen og at gjennomgangen utgjør et beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet. Innlandet vi få en særskilt plass i utredningen i tråd med føringene fra myndighetene, skriver Helse Sør-Øst på sine nettsider.

I henhold til prosjektmandatet skal det utføres en nåsituasjonsanalyse ved hjelp av empiriske data og en skal beskrive geografiske områder sin måloppnåelse innenfor/utenfor responstid.

Videre skal det gjøres analyser av fremtidig behov. Prosjektet kan foreslå opprettelse, nedleggelse eller flytting av inntil to luftambulansebaser. Det skal utarbeides en rapport som er ment som et beslutningsgrunnlag. Dersom det fattes vedtak om endringer i basestruktur vil ytterligere detaljering og prosjektering foregå i den regionen der basen er foreslått lokalisert.

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet