Cxense Display

Gjenvalg av MTF-leder

 

Styret består ellers av nestleder Elisabeth Fahlstrøm fra Oslo universitetssykehus, Ullevål, kasserer Stina Halvorsen fra Stavanger universitetssjukehus, styremedlem Svein Medås fra Helse Bergen, Voss sjukehus og varamedlemmene Stein Koteng fra St. Olavs hospital og Øystein Karlsen fra Universitetet i Agder. Robert Fredriksen fra Sykehuset Buskerud ønsket inne gjenvalg, og går således ut av styret. Øystein Jensen ble gjenvalgt som fagredaktør i HMT.
Pr. 31. mars i år hadde foreningen 514 medlemmer. Foreningen er svært fornøyd med den senere års økning i medlemstallet, og mener det fortsatt er et potensial når det gjelder rekruttering, spesielt blant leverandørene.
Det ble vedtatt at neste landsmøte skal legges til Voss med medisinskteknisk avdeling ved Helse Bergen som arrangør. Arrangementet vil finne sted i perioden 11.-13.mai. Landsmøtet i 2012 vil finne sted på Røros, og i 2013 ved Akershus universitetssykehus.