Cxense Display

Gjenvalg i FSTL

Styrets består nå av

styreleder Vidar Smalås, nestleder Torunn Eriksen, sekretær Geir Brügger,

kasserer Audun Krøvel, firmamedlemmenes representant Hans Skjulsvik og

vararepresentant (med på alle styremøter) Bjørn Ringen.

37 medlemmer
FSTL har nå 37 betalende

medlemmer, fordelt på 22 helseforetak og 15 firmaER. Det har vært en liten nedgang i antallet

betalende firmamedlemmer. Det kan synes

som om det er få helseforetak-medlemmer, men disse foretakene representerer et

stort antall sykehusenheter.

Årsmøtene er hovedaktivitet

Årsmøtet er fortsatt FSTL?s

hovedaktivitet i løpet av året. Å

beholde og å utvikle denne møteplassen blir dermed også styrets

hovedfokus.

-Vi ønsker fortsatt å holde

et høyt faglig nivå i ei sosial og trivelig ramme. I tillegg til styret har vi vært så heldige å

kunne ha Håkon Johansen med på laget som støttespiller for lokale arrangører.

Vårt mål har vært å være med på å forme arrangementet, og bidra til

gjennomføring, sammen med lokale arrangører, sier styreleder Vidar Smalås.

IFHE verdenskongress 2012

Arbeidet med planlegging og

forberedelse, samt markedsføring, har pågått også i året som har gått. Komiteene har arbeidet godt, hvilket har

ledet fram til et utmerket resultat på alle områder.

Helsebyggprisen

Ny ny pris lanseres – enhelsebyggpris?. Arbeidet med statutter og

evalueringskriterier er nå ferdigstilt, og prisen kan i prinsippet deles ut

første gang på neste årsmøte.

Internasjonalt samarbeid
I løpet av det siste året har

FSTL vært representert ved årsmøtene til søsterforeningene i Danmark, Finland

og Storbritannia. Man deltok også på

council-møte i IFHE i juni.

– FSTL er en aktiv

bidragsyter til arbeidet i IFHE. Vi

mener også det er viktig å bidra til det

nordiske samarbeidet. Av kapasitetsmessige

og økonomiske grunner har vi imidlertid valgt å ikke delta i den europeiske

undergruppen av IFHE, IFHE-Europe, i året som har gått, sier Smalås.

Neste gang i Stavanger

Trondheimskonferansen høsten

2011 ble gjennomført med svært god deltakelse, og på en utmerket måte. Tema denne gangen var blant annet passivhus,

korrupsjon og omdømmebygging.

Årsmøtet 2013 vil bli avholdt

i Stavanger-området. I 2014 vurdere man

å legge årsmøtet til Østfold i forbindelse med byggingen av den nye Sykehuset

Østfold.