”Gjør helsesektoren mer effektiv”

Melin Medical ønsker at helsepersonell skal bruke mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på å behandle mennesker, ved å betale egenandel med en selvbetjent maskin. 

Helt nylig var NHO-sjef Kristin Skogen på Vestlandet, og da besøkte hun blant annet Melin Medical. (Foto: Silje Luzia Rødeseike/NHO)

I 2009 fikk gründer Dr. Jesper Melin en idé om at det var mulig å la pasienten selv ta mer ansvar for egen administrasjon. Det var begynnelsen for selskapet Melin Medical.

Frigjør leger og helsepersonell

– Vi har spesialisert oss på å levere løsninger som frigjør leger og helsepersonell fra unødig administrativt arbeid, sier Ingvill Hestenes, daglig leder i Melin Medical i en bred presentasjon av vestlandsbedriften på NHOs hjemmeside.

I dag har over 75 prosent av landets legekontorer og legevakter tatt i bruk tjenestene deres. I tillegg finner du dem hos kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer og private sykehus.

– Helsebransjen i Norge er forholdsvis konservativ, og noe ineffektiv. Vi blir motivert av å få ut innovative løsninger som effektiviserer og frigjør tid. Slik kan helsepersonell gjøre det de er best på: behandle mennesker og bidra til bedre helse, sier Hestenes.

Gründer Dr. Jesper Melin mente det var mulig å la pasienten selv ta mer ansvar for egen administrasjon, som ved bruk av slike terminaler. (Foto: Melin Medical)

Flyttet fra Oslo til Sandane

Melin Medical har i dag sine hovedkontorer i Gloppen kommune, og det var der gründer Jesper Melin startet virksomheten.

–  Vi har et godt forhold til legesenteret og kommunen. Det er viktig for oss å kunne bygge fremtidens kliniker og det får vi lov til her, sier Hestenes.

Nylig var NHO-sjef Kristin Skogen på Vestlandet, og da besøkte hun blant annet Melin Medical.

– Jeg syns det er gøy å høre at de har klart å flytte hovedkontoret fra Oslo tilbake til Sandane, sier hun, og legger til:

– De forteller at de ikke har problemer med å finne kompetent arbeidskraft her. Det er flott når gründerbedrifter som dette skaper lokale arbeidsplasser, sier Skogen Lund.

Skaper lokale arbeidsplasser

Hestenes er glad for at Melin Medical får være med å spille en rolle i lokalsamfunnet.

– Vi tror at selskaper som er drivere for innovasjon og nytenkning kan inspirer og motivere andre. I Sogn og Fjordane er det en sterk gründerkultur, og et stort miljø, sier hun.

Hestenes er opptatt av forutsigbare rammebetingelse for gründerbedrifter, spesielt der man har en stor grad av offentlige initiativ.

– Det er viktig at smarte løsninger blir sett på som gode bidrag for å effektivisere både helse og andre bransjer. Det er ofte i nisjene man finne de smarte løsningene, sier hun.

Skogen Lund understreker at hun også er opptatt dette.

– Når vi har en helsesektor som i så stor grad er offentlig, må vi bruke den sektoren til å bidra med næringsutvikling og hjelpe selskaper som Melin Medical.

Må satse på innovative løsninger

Det offentlige kjøper hvert år tjenester og produkter fra næringslivet for om lag 500 milliarder kroner. Men bare en liten andel av denne summen brukes til å fremme mer innovative løsninger.

NHO mener at stat og kommune har et stort potensial for å bedre utnytte offentlige anbud til å stimulere til innovasjon.

– Bruk av ny teknologi og andre smarte løsninger i offentlig sektor kan effektivisere arbeidsprosesser, forbedre tjenestetilbudet for brukerne og skape nye markeder for norske bedrifter, sier Skogen Lund.

Hun mener Norge bør ha som mål å bli et ledende land innen innovative offentlige anskaffelser. Det skal NHO fortsette å jobbe for.

Melin Medical AS er medlem av NHOS landsforening Abelia.

Fakta

  • På landsbasis håndterer Melin Medcial omlag 50 000 pasienter hver dag, og over 12 millioner pasienter i året.
  • Bedriften ble kåret til årets gründer i Sogn og Fjordane 2013. Utdelingen er et samarbeid mellom Sparebanken Sogn og Fjordane/ sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.
  • De fikk innovasjonsprisen for universell utforming i 2015. Det er barne- og likestillingsdepartementet som står bak innovasjonsprisen.
  • Melin Medical ble gassellevinner i Sogn og Fjordane i 2016.

(Kilde: NHOs hjemmeside)