– God dialog mellom innkjøper, fagfolk og leverandører er viktig

– Kvalitet, pasientsikkerhet og standardisering av teknologi og arbeidsprosesser er de viktigste utviklingsområdene i foretaksgruppen de neste årene. Å understøtte disse målene er hovedoppgaven til vår innkjøpsorganisasjon, sa direktør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF, Kjetil M. Istad, da han startet konferansen med å fortelle om Helse Sør-Øst RHFs plan for strategisk utvikling 2013-2020.

20 milliarder årlig

Innkjøp utgjør en stor andel av kostnadene ved å drive spesialisthelsetjeneste. Helse Sør-Øst RHF kjøper varer og tjenester for over 20 milliarder årlig.

– Vi som jobber med innkjøp i spesialisthelsetjenesten ønsker ikke å være saksbehandlere. Vi vil være verdiskapere som samarbeider med fagfolk og leverandører for å oppnå best mulig resultat for pasientene, sa Istad og la til:

Kvalitet og riktige produkter

– Verdiskapende innkjøp understøtter både høy kvalitet i pasientbehandlingen og god forvaltning av ressursene ved at det sikrer riktige produkter i pasientbehandlingen, sikkerhet på leveranse og kvalitet, riktig pris og forbruk og støtter prinsippet om lik behandling til befolkningen.

Istad var tydelig på at dialog og kunnskapsutveksling mellom dem med innkjøpskompetanse, fagkompetanse og leverandørkompetanse er den beste vegen å gå. Det fikk han støtte av fra de andre som bidro med innlegg under konferansen. En av dem var Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved handelshøgskolen i Bodø:

Kreativitet, mangfold og livskraft

– Man må forstå at det handler om å bidra til noe som er større enn seg selv, sa Jakobsen under sitt innlegg om miljø og samfunnsansvarlig økonomi for kreativitet, mangfold og livskraft.

Jacobsen hevdet komplekse saker løses best via samarbeid på tvers og talte varmt for å skape arenaer for dialog slik at man sikrer innspill fra alle som kan bidra til gode løsninger. Nettopp en slik arena var det avdeling for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF ønsket å skape under den regionale innkjøpskonferansen som i år ble arrangert i det store auditoriet på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Dette var fjerde året på rad med regional innkjøpskonferanse regi av Helse Sør-Øst RHF.