Gode resultater med sårbehandling via mobil

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

En ny studie viser at oppfølging via mobil kan gi pasienter med diabetiske fotsår et like godt tilbud i hjemmet som på sykehus.

Det skriver Helse Stavanger.

I forskingsprosjektet tok hjemmetjenesten bilde av fotsårene med mobil og sendte det til et ekspertteam på sykehuset, som vurderte videre behandling. Gjennom en felles sårjournal fikk hjemmetjenesten informasjon om videre behandling på en rask og enkel måte, uten at pasienten måtte være fysisk tilstede på sykehuset.

Resultatene viste ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt hvordan sårene grodde, tallet på pasienter som døde under behandling eller hvor fornøyd pasienten var med behandlingen. Det var færre amputasjoner blant dem som fikk telemedisinsk oppfølging. Dette er gode nyheter for bruk av telemedisinsk oppfølging for pasienter med diabetes fotsår.

– Resultatene er lovende, men det viktigste er at vi har fått bekreftet at denne måten å jobbe på er likeverdig sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten, sier Marjolein Memelink Iversen, professor og prosjektleder for studien.

Les mer studien på nettsidene til Helse Stavanger


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet