Gransker journaler for å finne pasientskader

Sykehuset

Østfold Sykehuset Østfold har tatt i bruk det internasjonalt anerkjente

verktøyet Global Trigger Tool for å fremskaffe disse dataene. Gjennom

en strukturert journalgjennomgang, avdekkes både alvorlige og mindre

alvorlige skader som har oppstått mens pasienten har vært innlagt.

Tallene

som nå foreligger, kommer fra en gjennomgang av pasientjournaler fra

2010. Journalene ble plukket ut ved et tilfeldig uttrekk av 20 pasienter

i 10 måneder, til sammen 200 pasientjournaler. Pasientene var over 18

år og hadde oppholdt seg på sykehus i mer enn 24 timer. Pasienter i

psykisk helsevern og i rehabilitering, ble ikke tatt med i

undersøkelsen.

I de 200 pasientjournalene ble det funnet 102 skader på 64 pasienter

Av de 102 skadene var:

48 forbigående skader som krevde behandling

46 forbigående skader som førte til forlenget sykehusopphold

4 langvarig skader som har ført til varig mèn

1 skade hvor livreddende behandlingstiltak var nødvendig

3 skader som var så alvorlige at pasientene døde