Cxense Display

Grossistkontrakt til Norsk Medisinaldepot

Oppdragsgivere er Sykehusapotekene HF, Apotekene Vest HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF på vegne av Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge, RHF og Helse Nord RHF.
Tilbydere som ikke er blitt tildelt kontrakt har fått klagefrist til 23. april med å påklage

beslutningen.

Det er tatt sikte på å signere endelig avtale med NMD innen 15. juni 2009.

Vilkårene i den nye avtalen vil bli kunngjort og informert om i detalj når kontrakt er etablert

Sykehusapotekene HF eies av Helse Sør-Øst RHF og forsyner sykehusene på Sør- og Østlandet med legemidler og farmasøytiske tjenester. Foretaket består av 19 sykehusapotek med 650 medarbeidere, og har en omsetning på 1,9 milliarder kroner. Sykehusapotekenes formål er å sikre sykehusene legemiddelforsyning av riktig kvalitet til lavest mulig pris. De skal også være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler og, så langt det er mulig, produsere de legemidler som ikke kan skaffes på annen måte.