Cxense Display

Grundigere sjekk av helsepersonell

Både arbeidsgivere og myndigheter har ansvar for å sikre at helsepersonell er kvalifisert for jobben de skal gjøre. Arbeidsgiverne har ansvar for å ha gode rutiner ved ansettelse av helsepersonell. Myndighetene har ansvar for at det er betryggende ordninger for godkjenning og autorisasjon av personellet.
Helsedirektoratet kommer nå med en ny veileder for arbeidsgivere. Formålet med veilederen er å bedre arbeidsgivernes rutiner ved ansettelser av personell. Dette vil blant annet dreie seg om å sjekke om utenlandsk helsepersonell har gyldig godkjenning.
I veilederen anbefales det at arbeidsgiver alltid gjennomfører intervju, alltid kontakter minst to referanser, krever dokumentasjon av CV ogsjekker godkjenningsstatus. Veilederen er ment for ulike arbeidsgivere i helsetjenesten, både i offentlig virksomhet og private virksomheter som leier ut helsepersonell til sykehus og kommuner.
Det er Helse- og omsorgsdepartementet som tidligere i år har bedt Helsedirektoratet lage en veileder for ansettelser av helsepersonell. Dette med bakgrunn i behov for å forbedre både rutiner og praksis på området. Spesielle utfordringer har vist seg i tilknytning til enkelte søkere med utenlandsk bakgrunn.
Helsepersonell med utenlandsk bakgrunn utgjør en viktig ressurs i den norske helsetjenesten. Slik ønsker vi fortsatt å ha det. Men vi ønsker ikke å ha leger eller annet personell som har en bakgrunn som gjør at de ikke bør arbeide i helsevesenet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.