Cxense Display

Gynekologforeningen støtter HPV-vaksinen

Vi har på dette møtet bare bekreftet vår tidligere beslutning og sluttet opp om de beslutningene som er tatt fra helsemyndighetenes side i denne saken. Vi synes det er veldig viktig at folk ikke går rundt og er engstelige for denne vaksinen, sier leder i NGF Rolf Kirschner til NTB.
NGF påpeker at vaksinen er utprøvd på unge kvinner i alderen 16 til 26 år. Sikkerhet og immunrespons er dessuten utprøvd på barn og unge av begge kjønn i alderen 9 til 15 år. Mer enn 40 millioner doser er gitt, og ingen alvorlige bivirkninger som skyldes vaksinene er så langt registrert.
Gynekologforeningen stiller seg uforstående til Bioteknologinemnda som i slutten av mars gikk ut og foreslo at vaksinering utsettes ett år og vurderes på nytt.
Også styret i Norsk barnelegeforening har tidligere markert sin støtte til innføringen av HPV-vaksinen. Stortinget vedtok i fjor høst at alle norske jenter i 11-12 årsalderen skal tilbys vaksine mot HPV-viruset.