Gynkreftpasientenes våpendrager hedret av kongen

HEDRET: Professor emeritus Claes Tropés er tildelt Den kongelige norske fortjenesteorden.

Professor emeritus Claes Tropés innsats for kvinner med gynekologisk kreft er en historie om kamp, gjennombrudd og suksess. Nå har han fått Den kongelige norske fortjenesteorden, den høyeste, norske utmerkelsen en utenlandsk statsborger kan få.

Professor Claes Tropé kom fra Sverige og ble avdelingsoverlege ved Avdeling for gynekologisk kreft, Radiumhospitalet i 1986. Siden den gang har Tropé vært en standhaftig våpendrager, både for pasienter og forskning på nye behandlingsformer. For dette arbeidet tildeles han nå tittelen Kommandør.

Tropé innførte blant annet behandlingsregimet hvor man opererer bort svulster med såkalt radikal kirurgi, noe som innebærer at mange flere pasienter kan slippe stråling og dermed også en rekke senskader.
Han står også også bak innføringen av fertilitetsbevarende behandling.

Den svenske statsborgeren sier han er svært beæret over utmerkelsen fra Hans Majestet Kongen.

– Claes Tropés har vært veldig viktig for forståelsen av gynkreftpasienter og deres situasjon, sier Leder for Gynkreftforeningen Jeanette Hoel. – Han har vært en foregangsfigur og en god rollemodell ved ta pasientens følelser og livskvalitet i betraktning, noe som ikke alltid har vært en selvfølge.

I 2006 ledet han en stor og omstridt endring i behandlingsregimet for pasienter med eggstokkreft. På befaling fra daværende helseminister Sylvia Brustad sluttet 40 norske sykehus å operere kvinner med kreft i eggstokkene. Bakgrunnen var undersøkelser gjort av Tropé og kolleger som viste betydelig større overlevelse blant pasienter operert ved regionale sykehus sammenlignet med lokale. I ettertid er omleggingen blitt betraktet som svært vellykket. Tropé er også blant dem som har forsvart innføring av nye, dyre medisiner, ofte med påfølgende beskyldninger om å sprenge sykehusets budsjetter.

– Den viktigste satsingen i årene fremover bør være på såkalt prediksjon – utvikling av metoder for å kunne forutsi hvilken utvikling en kreftsykdom vil ha – og på den måten også gi gi mer individualisert behandling, sier Claes Trope.

(Pressemelding)