Høyeste selvmordstall på ti år

De siste 15 årene har det vært en svakt

fallende trend i antall selvmord i Norge. Denne trenden er nå brutt med en

økning fra 485 selvmord i 2007 til 505 i 2008, og videre til 573 selvmord i

2009.

I 2009 tok 13 prosent flere personer sitt eget liv enn i 2008,

viser tall fra Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Folkehelseinstituttet.

De siste 15 årene har stadig færre menn begått selvmord, men

fremdeles tar langt flere menn enn kvinner livet sitt. Økningen fra 2008 til

2009 var blant menn i alle aldersgrupper.

Uviss årsak
Folkehelseinstituttet (FHI) følger utviklingen av selvmord nøye,

og Avdeling for selvmordsforskning ved Divisjon for psykisk helse har flere

forskningsprosjekter der årsakene til selvmord og selvmordsforsøk studeres.

Det er for tidlig å si noe om hvorfor flere ser ut til å velge å

dø for egen hånd.

Vi har ikke grunnlag for å uttale oss om mulige årsaker til

økningen i selvmord fra 2008 til 2009, sier avdelingsleder Gudrun Dieserud ved

Folkehelseinstituttet.

Mørketall
FHI understreker at noen selvmord er skjult som ulykker. For

eksempel er antall registrerte selvmord i trafikken doblet fra fire per år til

mer enn åtte per år etter at ulykkesanalysegruppene ved Statens vegvesen

begynte å studere årsaker til trafikkulykker i 2005.

I tillegg er det mange sannsynlige selvmord i veitrafikken og

togtrafikken som ikke er registrert som selvmord i den offisielle statistikken.

Mange selvmord kan også være skjult som forgiftningsulykker eller

drukning.

(NTB)