Cxense Display

HADS er et godt screeningsverktøy for angst og depresjon

Den norske utgaven av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) er et godt validert screeninginstrument for symptomer på angst og depresjon. Det viser en psykrometrisk vurdering fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

2011-01-27_Psykiske_l_small

– HADS på norsk er et godt validert screeninginstrument for vanlige symptomer på angst og depresjon eller psykologisk symptombelastning sier prosjektleder Kari Ann Leiknes ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Delskalaene for angst (HADS-A) og depresjon (HADS-D) er de mest anvendte. Delskalagrenseverdi på åtte eller over tolkes oftest som indikasjon for behov for videre utredning av psykiske lidelser.

– Det er imidlertid rapportert forskjellige grenseverdier for videre undersøkelser i ulike studiepopulasjoner, forklarer Leiknes.

HADS har tilfredsstillende validitet sammenlignet med diagnostisk intervju for angst- og depresjonslidelse. HADS kan allikevel ikke brukes alene i diagnostisk vurdering.

– Selv om HADS brukes ofte i norsk forskning, savner vi et validert norsk normsett, avslutter Kari Ann Leiknes.

Den psykometriske vurderingen av HADS e gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.